Telefon: 017 8628 131
Telefon kom.: 0 691 947 796
WWW: www.kreg.pl
E-mail: kreg@kreg.pl

Neutralizator radiestezyjny

 • stałe osłabienie przy wstawaniu
 • niespokojne sny lub bezsenność
 • zmęczenie umysłowe, otępienie
 • częste bóle głowy
 • chroniczne nieżyty gardła lub żołądka
 • nadciśnienie tętnicze
 • nieuzasadniony stan niepokoju, podenerwowanie

Jeżeli odczuwasz któryś z wymienionych dolegliwości oznacza to, że możesz być pod wpływem szkodliwego promieniowania cieków wodnych, komputerów, urządzeń energetyczych.

Negatywna energia jest to jeden z głównych czynników powodujących dysfunkcje i zwyrodnienia kręgosłupa.

Istnieje potrzeba zastosowania neutralizatora radiestezyjnego

Neutralizator szkodliwych promieni TM - 015R

neutralizator radiestezyjny Neutralizator radiestezyjny jest urządzeniem likwidującym szkodliwe promieniowanie pochodzące od podziemnych cieków wodnych potocznie zwanych żyłami wodnymi oraz promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez odbiorniki i przekaźniki energii elektrycznej takie jak: telewizor, komputer, linia wysokiego napięcia, stacja transformatorów itp.

Do swojego działania neutralizator wykorzystuje promieniowanie kosmiczne docierające do ziemi i poprzez jego propagacje doprowadza do rekombinacji kwarków kolorowych przez co powoduje wygaszanie szkodliwego promieniowania o niskich częstotliwościach w tym również kancerogennego. Sam nie emituje żadnego promieniowania

Użytkowanie neutralizatora:
Neutralizator można ustawić w dowolnym miejscu i położeniu, jednak najlepsze wyniki uzyskuje się przy ustawieniu dłuższym bokiem w kierunku północnym.
Zaleca się również ustawienie neutralizatora bezpośrednio na żyle wodnej lub w pobliżu źródła promieniowania elektromagnetycznego.
Nie zaleca się natomiast ustawiania neutralizatora pod miejscami nocnego wypoczynku, jak również dwóch neutralizatorów w odległości mniejszej niż 10 m. Neutralizator nie wymaga żadnego zasilania, a jego konserwacja sprowadza się do częstego wycierania kurzu wilgotną szmatką, gdyż warstwa kurzu elektryzując się osłabia jego działanie. Neutralizator obejmuje swoim działaniem przestrzeń w kształcie wyobrażalnego walca o promieniu 15 m, wysokości 12 m i głębokości 9 m od miejsca jego ustawienia.

Wyrób posiada Ocenę Higieniczną Nr B-870/94Badania neutralizatora

Przed podjęciem produkcji neutralizator TM-015R był testowany w różnych miejscach i warunkach: w budynkach mieszkalnych, pracowni komputerowej, pod liniami energetycznymi 110 KV, 220 KV i 400 KV, podczas lotu technicznego samolotu IL 62M, w pomieszczeniach radaru naprowadzającego AS-K8 lotniska Okecie, w gabinecie radioterapii szpitala onkologicznego oraz w rozdzielni elektrycznej kopalni węgla kamiennego na głębokości 960 m.

We wszystkich tych badaniach stwierdzono zanik szkodliwego promieniowania po zastosowaniu neutralizatora TM-015R. Skuteczność działania neutralizatora potwierdzono badaniem losowo wybranych neutralizatorów przez 5-ciu niezależnych radiestetów. Wynik wszystkich badań był jednoznacznie pozytywny.
 1. Wypadkowa promieniowania patogennego badanych terenów przed zainstalowaniem neutralizatora była wysoka - wahała się w granicach od 8 do 10 stopni w skali biotronicznej.
 2. Wypadkowa promieniowania patogennego badanych terenów po położeniu neutralizatora TM-015R znacznie się obniżyła i wynosiła na 20 badan:
  • w 11 przypadkach 0 stopni w skali biotronicznej
  • w 3 przypadkach 2 stopni w skali biotronicznej
  • w 4 przypadkach 3 stopni w skali biotronicznej
  • w 2 przypadkach 4 stopni w skali biotronicznej
Całkowite zniesienie szkodliwego promieniowania (0 stopni) wystąpiło przy położeniu neutralizatora dłuższym jego bokiem w kierunku północnym.